Om Festivalen

Bjørnsonfestivalens hovedmål er å fremme interessen for litteratur og skrivekunst. Festivalen ble etablert i 1992, som Norges første litteraturfestival.

Bjørnsonfestivalen er en av Norges største litteraturfestivaler og henter navnet sitt fra Norges første nobelprisvinner i litteratur, Bjørnstjerne Bjørnson. Festivalen har en internasjonal profil og en målsetting om å gi Norge et internasjonalt litteraturarrangement av høy kvalitet.

I Bjørnsons ånd
Arrangementene under Bjørnsonfestivalen tar opp svært ulike temaer, men Bjørnsons store samfunnsengasjement og stadige kamp for ytringsfrihet og andre menneskerettigheter er et viktig fundament for festivalen.

Organisering
Bjørnsonfestivalen er organisert som en stiftelse med et styre og daglig leder. Daglig leder er også festivalsjef. Festivalen var 25 år i 2016 og årets festival er 4. - 8.9.2019. Ca 120 forfattere, foredragsholdere og andre gjester bidrar til programmet. Den store innsatsen til alle de frivillige er avgjørende for å skape en vellykket festival.

Etablert i 1992
Bjørnsonfestivalen ble grunnlagt av forfatteren og lyrikeren Knut Ødegård i forbindelse med Moldes 250-årsjubileum i 1992. Ødegård var festivalens første president og daglig leder og arbeidet i festivalen frem til 2001. Deretter overtok Gro Kvanvig, som ledet festivalen fram til høsten 2005. Fra september 2005 til september 2009 var Hege Newth Nouri festivalsjef og daglig leder. I november 2009 tok Silje Ingleiv Engeness over som festivalsjef. Fra 2012 til 2016 var Rolf Magnus Orø festivalleder. Johild Kosberg Bredin ble ny festivalleder i 2016. 

HKH Kronprinsen beskytter
HKH Kronprins Haakon har vært Bjørnsonfestivalens høye beskytter siden 2006. Prinsesse Märtha Louise var festivalens høye beskytter fra 1994 til 2005, og var gjest og deltaker ved flere festivaler.