Bjørnsonfestivalen er veldig glad for, og helt avhengig av, den frivillige staben. Det er en utrolig hyggelig gjeng som gjør en god og viktig jobb, med mange ulike oppgaver. Årets festival finner sted fra 4. - 8. september 2019 i Molde og i Nesset. Har du lyst til å være med?

FRIVILLIGBEHOVET FOR 2019 ER NÅ NÅDD. TAKK FOR DIN INTERESSE!

Vi har også arrangement hele året på Plassen i Molde og trenger gjerne ekstra hjelp på disse arrangementene også, som f.eks billettsalg, vakttjeneste, transportoppdrag eller riggehjelp.

På bildet: Eva Mork er med på korrekturlese-dugnad i 2013

På bildet: Eva Mork er med på korrekturlese-dugnad i 2013