Back to All Events

Hva var det egentlig Luther endret? Foredrag ved Lars Inge Magerøy

«Munken som endret Europa» er en nyskrevet biografi om Martin Luther i anledning reformasjonsjubileet i 2017. Forfatteren Lars Inge Magerøy tar oss med inn i den dramatiske maktkampen mellom bønder, adel, kurfyrster, keiseren og pavemakten. Begivenhetene endrer Europa for all fremtid og ikke minst de nordiske landene som raskt får lutherske statskirker.

I samarbeid med Kirkefestuka har vi fått Lars Inge Magerøy til å komme til Storyville på Plassen i Molde for å fortelle om munken som endret Europa.

Hva var det egentlig Luther endret? Martin Luther satte i gang en bevegelse som fikk store konsekvenser både for kirken og samfunnet. Ikke bare i Tyskland, men i store deler av det nordlige Europa, også i Danmark/Norge. Hva var egentlig kjernen i Luthers reformasjon? Hvorfor førte den til splittelse av kirken? Hvilke økonomiske implikasjoner hadde det, og hva førte det til av samfunnsendringer i vårt land? Dette er temaer foredraget vil ta opp og forsøke å besvare.

Og foredraget er aldeles gratis!

Earlier Event: March 28
Språkquiz