Back to All Events

Formidlingsseminar med Veronica Salinas

Foto: Sven Størksen 

Foto: Sven Størksen 

Har du lyst til å lese høyt for noen som ikke har mulighet til å lese selv?

Forteller og forfatter Veronica Salinas fra Leser søker bok hjelper deg å finne og bruke din egen stemme. Det blir et praktisk og teoretisk seminar om formidling av litteratur. Under kurset lærer deltakerne mer om forberedelse og planlegging. Det blir lagt stor vekt på fortellerteknikk, nervøsitet, pust og stemmebruk. Underveis vil det bli mulig å teste formidlingsevnen. Målet med kurset er å bli tryggere på å formidle, og bli bevisst sin egen kommunikasjon og sitt eget kroppsspråk. I tillegg får deltakerne verktøy for å takle ulike forsamlinger og situasjoner

Veronica Salinas er skuespiller og forfatter. Hun jobber som rådgiver hos Leser søker bok. Salinas har studert ved teaterhøyskolen i Buenos Aires, og hun har tatt forfatterutdanning ved Norsk Barnebokinstitutt. Hun har spilt og skrevet flere tekster for scenen. De er blitt presentert på Nordic Black, Det Norske Teatret, Beaivváš Sámi Nášunálateáhter og Riksteatret. Salinas har utgitt billed- bøkene Reisen og Sulten.

Seminaret er et samarbeid med foreningen Leser søker bok, som har som formål å spre litteratur og gode tekster til alle.

Påmelding til Berit@bjornsonfestivalen.no. 
Torsdag 03.09 kl 09:00 - 12:30  M&R Kunstsenter - PLASSEN, gratis
VÆR OBS PÅ AT SEMINARET VARER EN TIME LENGRE ENN TIDLIGERE ANNONSERT.
Seminaret er også flyttet til M&R Kunstsenter. Leser søker bok har også seminar om "Hvordan finne lettleste bøker" ved Eva Rekve samme dag kl 14.00-14.50 på M&R Kunstsenter. Dette er også et gratis tilbud.