Back to All Events

Utdeling av Bjørnsonprisen 2016 til Cecilia Dinardi og "Kommet for å bli" - et seminar om integrering

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet har tildelt Bjørnsonprisen 2016 til advokat Cecilia Dinardi for hennes omfattende, langvarige og uegennyttige faglige og menneskelige innsats for barn og unge asylsøkeres rettigheter.

Vinner av Bjørnsonprisen 2016: Cecilia Dinardi (f. 1976) kom tolv år gammel til Norge som flyktning fra Chile. Hun opplevde hva det vil si å være barn i asylmottak og, senere, hva det innebærer å være ung innvandrer i Norge. Denne innsikten motiverte Cecilia Dinardi til å skaffe seg norsk, juridisk utdanning og til å arbeide som jurist med barns rettigheter som spesialområde. Slik har hun bidratt til å gi en stemme til en gruppe som sjelden eller aldri selv kommer til orde.

Hun har arbeidet som frivillig saksbehandler hos Gatejuristen i Oslo og i Kirkens bymisjons rettshjelptiltak for rusavhengige, vært juridisk rådgiver for NOAS, og ble i 2011 kåret av regjeringen som ”Årets forbilde”.  Hun er medlem av et regjeringsoppnevnt utvalg som skal utarbeide ny barnevernlov, og av regjerningens barnevoldsutvalg. Hun er i dag partner i Advokatfirmaet Elden DA.

Cecilia Dinardi er en menneskerettighetsaktivist utenom det vanlige. Hun arbeider konkret og målrettet for en sårbar gruppe, og bidrar både til praktisk inkludering av mennesker som lett kunne falt utenfor samfunnet, og til å synliggjøre deres situasjon. Gjennom sitt arbeid legger hun grunnlaget for det nye Norge.

Programleder: Kristenn Einarsson var i nærmere to tiår direktør i De norske bokklubbene, og formet slik en hel generasjons litterære smak. Han har også vært direktør i Kunnskapsforlaget, og er i dag direktør for Den Norske Forleggerforening og president i Bjørnson-Akademiet.

Leder: Ann-Magrit Austenå er generalsekretær i NOAS. Hun har vært assisterende generalsekretær i Norges Røde Kors og mangeårig styremedlem i Norske PEN. Austenå har bakgrunn som journalist og i 2011 utga hun boken «Arven etter sataniske vers – Den politiske kampen om religion og ytringsfrihet».

Deltager: Loveleen Brenna født i India, er en norsk forfatter utdannet sosialpedagogikk med videreutdanning i migrasjon og flerkulturell forståelse. Hun driver selskapet Seema, som arbeider for å gi jenter og kvinner med flerkulturell bakgrunn frihet, stryke og valgmuligheter.

Deltager: Vidar Noreng er utdannet barnevernspedagog, og et aktivt medlem av styret i Furuset Vel, Oslo. Han tok initiativet til etableringen av Furuset Allidrett, og er en viktig drivkraft bak utviklingen av Alnaskolen, et prosjekt som motiverer de unge til deltagelse i sitt eget lokalmiljø.

Deltager: Christa Oskarsson er kjent for mange i Molde som aktiv helsesøster. Hun er sterkt engasjert i integrering i praktisk sammenheng, og har de siste 8 årene hatt tett kontakt med og fulgt opp flere familier fra ulike flyktninggrupper.

Deltager: Inger Aguilar bor på Holmlia, Oslo, og er prosjektleder for levekårssatsingen Oslo Sør i Søndre Nordstrand for å styrke levekårene i bydelen. Hun startet Benjamins minnefond etter drapet på Benjamin Hermansen, og har i mange år på ulikt vis vært involvert i antirasistisk arbeid.

Leder: Thomas Hylland Eriksen er professor ved Sosialantropologisk institutt UiO og medlem av Bjørnson-Akademiets styre. Internasjonalt nyter han stor annerkjennelse for sin forskning om etnisitet, nasjonalismeog globalisering. Han er en av våre mest produktive sosialantropologer, og en markant samfunnsdebattant. 

Deltager: Amal Aden er en norsk-somalisk forfatter og foredragsholder. Hun kom til Norge i etter å ha vært gatebarn i Somalia i flere år. Hennes første år i Norge ble også tøffe, hun endte i rusmiljøet og levde i perioder på gata i Oslo. Hun har mottatt flere priser for sitt arbeid knyttet til norsk innvandrings- og integreringspolitikk.

Deltager: Rune Berglund Steen er en norsk forfatter og samfunnsdebattant innen feltene asylpolitikk og antirasisme. Han er leder for Antirasistisk senter, og har tidligere arbeidet for NOAS. I 2011 mottok han Annette Thommessens minnepris som en av initiativtagerne til papirløskampanjen «Ingen mennesker er ulovlige»

Deltager: Sylo Taraku kom til Norge som flyktning fra Kosovo. Han er statsviter, og har blant annet vært generalsekretær i NOAS, underdirektør i UDI, og tilknyttet Den Norske Helsingforskomité. Han er i dag rådgiver i Tankesmien Agenda. Taraku utga i år bok om den norske asylpolitikken til strålende kritikker.              

Deltager: Stefan Jonsson er en svensk forfatter, kritiker og professor i etnisitet ved REMESO ved Linkjøping universitet. Han har en doktorgrad fra Duke University, og publiserer faglitteratur og kritiske essays i internasjonale tidsskrifter relatert til flerkulturisme og globalisering.

Musiker: Abazar Hamid er Norges første fribymusiker, og har vært bosatt i Harstad siden han kom til Norge i 2014. Abazar Hamid er fra Sudan og har siden 2008 levd i eksil grunnet sine politiske sanger med budskap om fred. Han harsine musikalske røtter i afrikansk og sudansk tradisjon.

Deltager: Marie Simonsen er en markant journalist og samfunnsdebattant. Som mangeårig politisk redaktør i Dagbladet, og i dag politisk kommentator i samme avis, er hun kjent for sine uredde meninger innenfor politikk og likestilling. De siste årene har hun vært spesielt opptatt av og engasjert i integreringsspørsmål.

 

lørdag 10.09 klokken 10:30 i teatret vårt, 200/150,-

 

Earlier Event: September 10
"Fole god bok til frokost" med Erlend Loe
Later Event: September 10
"Åpen utedag på Moldegård"