Back to All Events

Åpning av festivalutstillingen "To my children" med Shwan Dler Qaradaki

Årets Bjørnsonfestival markerer festivalens 25-årsjubileum og Møre og Romsdal Kunstsenter har i samarbeid med Bjørnsonfestivalen invitert Shwan Dler Qaradaki til å være årets festivalkunstner. Bjørnsons store samfunnsengasjement og kamp for ytringsfrihet og menneskerettigheter ligger som et fundament i festivalen, og det har vært viktig å invitere en festivalkunstner som deler et slikt samfunnsengasjement.

Shwan Dler Qaradaki setter gjennom sitt kunstneriske virke søkelys på spørsmål knyttet til identitet, og det å være en del av en multikulturell virkelighet. Han benytter seg av en rekke forskjellige teknikker og jobber både med tegning, maling, foto, installasjon og video. Felles for hans arbeider er at de belyser hvordan verden består av en uendelig rekke forskjellige perspektiver, og utfordringene det skaper i møter mellom mennesker. I hans arbeider møter vi noen av vår tids mest aktuelle samfunnsspørsmål, som skildres i et personlig og poetisk visuelt språk samtidig som de har en klar politisk undertone. En undrende og reflekterende holdning kjennetegner alle hans prosjekter, som på forskjellig vis forsøker å utvide forståelsen av hva det vil si å leve i vår verden i dag.

Qaradaki er fra det irakiske Kurdistan, og kom til Norge som politisk flyktning i 1999. Hans kunstneriske prosjekter har ofte utspring i hans personlige historie, samtidig som de inngår i en større virkelighet. Han jobber også ofte med tekst som utgangspunkt for sitt visuelle uttrykk.                                                                                                 

Qaradaki har mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo og Kunstakademiet i Sulaimani. Han har de siste årene hatt en rekke separatutstillinger, blant annet i Kunstnerforbundet, Galleri LNM og Tegneforbundet.  Han mottok Norsk Kulturråds nykommerpris i 2015. Utstillingen står i Møre og Romsdal Kunstsenter fra 7.9 – 1.10.2016.

 

Åpningen foregår i møre og romsdal kunstsenter klokken 17:00.

Arrangementet er gratis