Back to All Events

Innen jordas grenser

Innen-jordas-grenser-med-aktoerer.jpg

Mens noen gjør seg klar til en høyteknologisk ferd mot Mars, er vår sivilisasjons største paradoks at vi ennå ikke har greid å stille sulten her på jorda.

Nesten 800 millioner av våre medmennesker sulter og to milliarder mennesker lider av feilernæring. Aksel Nærstad, forfatter og utviklingspolitisk rådgiver for Utviklingsfondet, mener at verden i dag har det som skal til for at alle mennesker skal få nok og sunn mat. Ved hjelp av klodens naturressurser, teknologi og kunnskap om matproduksjon kan sult og feilernæring utryddes. Nærstad vil diskutere løsninger på verdens sult- og ernæringsproblem, men også komme med råd om hvordan vi som enkeltmennesker kan bidra til å endre verdens skjeve ressursfordeling.

Aksel Nærstad har skrevet boka Den unødvendige sulten sammen med Olav Randen. Nærstad jobber med sult- og matsikkerhet i Utviklingsfondet. Han har vært engasjert i norsk og internasjonal miljø- og utviklingspolitikk i flere tiår, og jobber blant annet tett inn mot FN-systemet. Han er også internasjonal koordinator for More and Better Network – et globalt nettverk for mer og bedre støtte til land- bruket for å utrydde sult og fattigdom. 

PÅ NATURENS PREMISSER
 

Økofilosof og bonde Sigmund Kvaløy Setreng var sterkt engasjert i Mardølaksjonen og var opptatt av matproduksjon og matsikkerhet.

En del av Setrengs tekster og tegninger er samlet i boka Elvetid. Hans prosessorienterte økofilosofi og økopolitikk blir presentert av Arne Vinje, som også vil kommentere Setrengs arbeid i lys av dagsaktuelle tema. Arne Vinje, er gårdbruker, faglitterær forfatter og ordfører i Vinje kommune. Han har skrevet en rekke artikler og bøker om blant annet økofilosofi.

Programmene er i samarbeid med økouka i Møre og Romsdal. 

Fredag 04.09 kl 09:30 - 11:30  
STORYVILLE, pris 150/100,-

Earlier Event: September 4
Fole god bok til frokost
Later Event: September 4
Hvor går Russland?