Back to All Events

Hvorfor får vi multippel sklerose?

  • Plassen Gørvelplassen 1 Molde Norge (map)

Onsdag 10.juni skal det handle om Multippel sklerose (MS) Nevrolog Rune Midgard snakker om hvordan ytre miljømessige faktorer og livsstil påvirker risikoen for å få sykdommen.

MS er en immunologisk betinget sykdom i sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg) og rammer ofte unge voksne i alderen 20-40 år. Om lag to tredeler av pasientene er kvinner. Sykdomsforløpet er svingende, men ender som regel opp med en gradvis økende uførhet. Vi kjenner ikke årsaken til sykdommen, og av ukjente grunner har Møre og Romsdal den høyeste MS-forekomsten i Norge. Nevrolog Rune Midgard vil snakke om hvordan ytre miljømessige faktorer inkludert livsstilen vår påvirker risikoen for å få MS, men han vil også berøre betydningen av arvelige faktorer og på hvilken måte miljøfaktorer kan påvirke og endre arvestoffets funksjon. 

Rune Midgard er overlege i nevrologi ved Nevrologisk avdeling, Molde sjukehus. Han har arbeidet klinisk og vitenskapelig med multippel sklerose (MS) i mer enn 30 år. Doktoravhandlingen fra 1996 hadde tittelen «Epidemiological Studies of Multiple Sclerosis. Descriptive and analytical aspects». Han har særlig vært opptatt av årsaksforhold ved MS og har publisert om lag femti vitenskapelige artikler om MS i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Artiklene inkluderer resultater fra studier om forekomst og distribusjon av MS i Møre og Romsdal siden 1950.

2015 er Det europeiske hjerneåret, og i den anledning arrangerer nevrologisk avdeling ved Molde sykehus, Molde bibliotek og Bjørnsonfestivalen en foredragsserie om den fantastiske menneskehjernen. Her retter vi oppmerksomheten mot hvordan hjernen fungerer og mot sykdommer knyttet til sentralnervesystemet. Foredragene holdes på Plassen, er gratis for alle og arrangeres i løpet av våren og høsten 2015.»

Dato: Onsdag 10.Juni
Sted: Storyville - Plassen
Pris: GRATIS ADGANG
Tid: 19.00 - 

Earlier Event: June 1
Kulturcruise på Eikesdalsvatnet