Back to All Events

Hjernen og bevisstheten ved Johan Storm

Foto:Ola Sæther/ Apollon

Foto:Ola Sæther/ Apollon

Lurer du på hva bevissthet er og hvordan hjernen fungerer? Onsdag 28.oktober kan du høre Johan Storm, en av landets fremste hjerneforskere forelese om hjernen.

Vår egen bevissthet er det vi er mest fortrolig med i livet. Opplevelsene våre av å sanse, føle og tenke – det som forsvinner i dyp, drømmeløs søvn, narkose eller koma, og som kommer tilbake når vi våkner opp.

Men hva er egentlig bevissthet?

For forskerne er det fremdeles et mysterium hvordan bevisste opplevelser kan oppstå fra fysiske prosesser og kjemiske signaler som foregår i løpet av millisekunder i hjernen. Dette er blitt kalt den største intellektuelle utfordring i vårt årtusen, og krever etter alt å dømme en tverrfaglig tilnærming.

Johan Storm er professor ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo er en landets fremste hjerneforskere.

GRATIS

Arrangementet er en del av PopVit-foredragene og er et samarbeid mellom Molde Bibliotek, Molde sykehus og Bjørnsonfestivalen.

Les mer:

http://bevissthetsforum.no/

http://www.med.uio.no/imb/forskning/grupper/hjernesignaler/index.html