Back to All Events

Flåttsykdommer - Hvor farlige er de?

Onsdag 27.mai skal det handle om flåttsykdommer. Mange er bekymret for å få flåttbitt, men hvor farlig er det? Nevrolog Randi Eikeland vil i dette foredraget fortelle hva vi vet og hva vi prøver å finne svar på når det gjelder flått og sykdommer hos mennesker.

 De aller fleste flåttbitt er ufarlige, men skogflåtten kan av og til bære med seg smittestoffer som kan gi sykdom hos mennesker. Vanligst er smitte av bakterien borrelia som kan føre til sykdommen borreliose, eller av viruset TBE (Tick Borne Encephalitis virus) som kan gi skogflåtthjernebetennelse. Begge disse smittestoffene foretrekker å slå seg til i nervesystemet hos mennesker dersom de unnslipper immunsystemet vårt.

Randi Eikeland er nevrologspesialist og har siden 1997 arbeidet som forsker og nevrolog ved Sørlandet Sykehus i Arendal. Doktorgraden hennes hadde tittelen «European neuroborreliosis - long term follow-up» og handlet om hvordan det går med mennesker som har hatt borreliainfeksjon i nervesystemet. Eikeland er også leder av nasjonalt kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, og senteret fikk nylig bevilget 25 millioner kroner for å arbeide med forskning og bedring av diagnostikk.

2015 er Det europeiske hjerneåret, og i den anledning arrangerer nevrologisk avdeling ved Molde sykehusMolde bibliotek og Bjørnsonfestivalen en foredragsserie om den fantastiske menneskehjernen. Her retter vi oppmerksomheten mot hvordan hjernen fungerer og mot sykdommer knyttet til sentralnervesystemet. Foredragene holdes på Plassen, er gratis for alle og arrangeres i løpet av våren og høsten 2015.

Dato: Onsdag 27.Mai
Sted: Storyville - Plassen
Pris: GRATIS ADGANG
Tid: 19.00 -