Vår fantastiske hjerne

2015 er Det europeiske hjerneåret, og i den anledning arrangerer nevrologisk avdeling ved Molde sykehus, Molde bibliotek og Bjørnsonfestivalen en foredragsserie om den fantastiske menneskehjernen.

Her retter vi oppmerksomheten mot hvordan hjernen fungerer og mot sykdommer knyttet til sentralnervesystemet.

8. april: Vår fantastiske hjerne. Innledningsforedrag ved Espen Dietrichs

29. april: Når sekundene teller. Om hjerneslag ved Lars Thomassen

27. mai: Flåttsykdommer – hvor farlige er de? Ved Randi Eikeland

10. juni: Hvorfor får vi Multippel Sklerose (MS)? Ved Runde Midgard

Under Bjørnsonfestivalen (endelig dato ikke bestemt): Hjernen og litteratur v/Ragnar Stien

30. september: Funksjons-MR ved Kenneth Hugdahl

28. oktober: Hjernen og bevissthet ved Johan Storm

25. november: Hjernen og musikk ved Geir Olve

Nærmere omtale om de enkelte arrangementene legges ut etter hvert.
Alle foredragene holdes på Plassen, er gratis og åpne for alle.
Velkommen!
 
Dato: Mandag 23.Mars