Årets første festivalnyheter fra Bjørnsonfestivalen 2017 er klare!

De første nyhetene fra Bjørnsonfestivalen 6. - 10.9.17 er klare!

Årets festival har valgt følgende tre tema:

"Norge i verden", "Familien og våre nærmeste" og "VALG: Retorikk"

De tre temaene vil få et spesielt fokus gjennom flere arrangement, men festivalen vil til sammen inneholde ca 80 ulike programposter i løpet av fem dager. Fjorårets festival hadde et publikumstall på ca 11 000.

Andre aktuelle festivalforfattere og deltagere er Linn Ullmann, Jenny Erpenbeck, Vigdis Hjorth, Terje Tvedt, Tore Renberg, Henrik Syse, Ali Smith, Linda Boström Knausgård, MODDI, Majorstuen, Arne&Carlos, Frida Ånnevik, Erik Poppe og Steve Sem-Sandberg.

Pressebilder: https://www.dropbox.com/sh/n3qsowjh9q4fra8/AACOuNKNupKPiE8pB10Yzt1ra?dl=0

MER OM PROGRAMMET:

"Norge i verden" er, i tillegg til å være et av festivalens tema, tittelen på Bjørnsonfestivalens framtidsseminar 2017. 

Hva kjennetegner vår verdensforståelse, og hvordan ser andre på oss? Hvordan kan vi posisjonere oss for fremtiden i en verden som er i stadig raskere endring?

Deltagere og tema på seminaret er bl.a:

Henrik Thune, direktør ved NOREF, Senter for internasjonal konfliktløsning: Geopolitiske endringer og hvordan Norge kan markere seg globalt i fremtiden. 

Terje Tvedt, professor ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen: Hva kjennetegner den norske verdensforståelsen? Hvilke utfordringer har den norske tenkemåten i møte med stormaktenes tenkemåte?

Kjetil Bjorvatn, professor i økonomi ved Norges handelshøgskole i Bergen: Større gap mellom rike og fattige er et økende problem på verdensbasis, men enn så lenge preges de nordiske landene av relativt små ulikheter. På hvilken måte kan den nordiske modellen bidra til å posisjonere Norge internasjonalt?

Norge som miljønasjon og oljenasjon- en umulig strategi?

Foredrag med professor Terje Tvedt om  "VANN - I vannusikkerhetens tidsalder" er et annet sentralt festivalarrangement. Vann er avgjørende for alt liv og for hvordan vi organiserer vårt samfunnsliv. Hva vil skje i en verden der vann kan bli en knapphetsressurs globalt?

To av Norges fremste filosofer, Henrik Syse og Arne Johan Vetlesen møtes til en samtale om økonomisk og sosial ulikhet - "Ulikhet på godt og vondt". Økende økonomiske og sosiale ulikheter er en utfordring både innad i land og mellom land. I hvilken grad er likhet ønskelig/mulig? Kan ulikhet være rettferdig? I hvilken grad medfører høy grad av økonomiske og sosial velstand moralske og politiske forpliktelser i forhold til andre som ikke har like mye?

"Familien og våre nærmeste"

Familien og forholdet til våre nærmeste har vært tema i flere av de sterkeste romanene det siste året. De omhandler blant annet kjærlighetsforhold, dysfunksjonelle familier, maktforhold, generasjonsforskjeller, brudd og konflikter, sorg, omsorg for barn og lengselen etter barn. Vi retter fokus mot familien som mikrosamfunn og inspirasjonskilde, og to forfattere som har brukt familierelasjoner som utgangspunkt for flere romaner er Linn Ullmann og Vigdis Hjorth. De møtes til samtale på festivalen.

Andre festivalforfattere som er opptatt av relasjonene til våre nærmeste er

Agnar Lirhus – aktuell med "Liten kokebok"

Monica Isakstuen – fjorårets Brageprisvinner med "Vær snill mot dyrene"

Tore Renberg – "Du er så lys"

Linda Boström Knausgård – "Velkommen til Amerika"

Lina Wolff – "De polyglotta älskarna"

Ali Smith – "Begge deler"

 

"VALG: Retorikk"

Stortingsvalget 2017 finner sted mandag 11.9, dagen etter Bjørnsonfestivalen. Vi ser på vårt eget valg i Norge og på internasjonale hendelser med et spesielt blikk på språkbruk og retoriske virkemidler.

Professor i retorikk fra Universitetet i Bergen, Jens E. Kjeldsen, holder foredrag om politisk retorikk.

Bjørnsonfestivalen er arrangør for talekonkurransen "Ta Ordet!" i samarbeid med Molde VGS, Romsdal VGS og Universitetet i Bergen. Elevene skal konkurrere i å presentere årets beste tale fra Bjørnsonfestivalens utescene. 

Henrik Thune holder foredrag om hvordan språket vårt kan påvirke konfliktnivået nasjonalt og globalt

Årets konserter på Bjørnsonfestivalen er sterkt knyttet til tekstformidling og påvirkning fra litteraturen i det musikalske uttrykket.

Konseptet "Unsongs" med artisten MODDI har turnert Europa for fulle hus. På Bjørnsonfestivalen presenterer MODDI & Trondheimssolistene Quartett forbudte sanger fra hele verden som tolkes på mesterlig vis av den nordnorske artisten.

Konsert med årets Spelemannvinner i kategorien viser; Frida Ånnevik. 

Konsertforestillingen "SKRIBLE" med folkemusikkgruppa Majorstuen. Musikken i "SKRIBLE" er inspirert av tekster som musikerne har et spesielt forhold til og som de tolker med folkemusikken som utgangspunkt.

Festivalen presenterer i år et stjernelag av etablerte norske forfattere. Flere er aktuelle med utgivelser rett i forkant eller etterkant av festivalen, og publikum vil få muligheten til å høre utdrag fra nye tekster på arrangementet "ULEST" lørdag 9.9, samt å møte forfatterne på ulike arrangement i løpet av festivalen.

Per Petterson er aktuell med en gjendiktning av Louise Glück høsten 2017. Han har hatt stor suksess med sitt forfatterskap, både i Norge og i utlandet. 

Vigdis Hjorth har hatt et fantastisk forfatterår med sin siste utgivelse "Arv og miljø". Boka har vunnet flere priser, skapt heftig debatt og blitt beskrevet som en av forfatterens aller beste.

Jan Kjærstads nye roman er klar to uker før Bjørnsonfestivalen, og forfatteren vil medvirke i flere av festivalens arrangement.

Linn Ullmann skal være programleder for to av festivalens utenlandske gjester, samt delta i samtale med Vigdis Hjorth og programleder Kaja Schjerven Mollerin.

Årets internasjonale gjester:

Ali Smith i samtale med Linn Ullmann.

Jenny Erpenbeck, bokaktuell i Norge med romanen "Gå, gikk, har gått"

Steve Sem-Sandberg i samtale med Olaf Haagensen

Linda Boström Knausgård, romanaktuell med "Velkommen til Amerika"

Mohammad Mostafaei - aktuell med "I skyggen av sharia"

Lina Wolff  i samtale med Linn Ullmann. Hun mottok den svenske Augustprisen i 2016 og kommer på norsk i 2018.

Arrangement med tverrkunstneriske samarbeid:

Per Dybvig er årets festivalkunstner i samarbeid med Møre og Romsdal Kunstsenter

"Forfatterportretter" med fotograf Morten Krogvold og Arthur Tennøe fra Nasjonalbiblioteket

"Fortidens stemmer" er et arrangement om brevet som litterær sjanger i et samarbeid mellom Romsdalsmuseet og Nasjonalbiblioteket

"Kongens nei" med filmskaper Erik Poppe

"Arne og Carlos" - om design og inspirasjon fra håndarbeidsbøker. Dette arrangementet skal også gjennomføres på Averøya i samarbeid med lokal arrangør.

Bjørnsonfestivalens hovedarena er kulturhuset Plassen i Molde, samt Nesset Prestegard. 

Det kommer ytterligere to programslipp i løpet av mai og juni og disse vil bl.a inneholde årets folketalere, flere av årets festivalforfattere, festivalprogrammet i Nesset - Bjørnsons hjemkommune, årets Ungt Blikk-forfatter, Bjørnsonstipendet 2017, barne- og ungdomsprogrammet, samarbeidsprosjekter m.m.

Årets festivalavis er klar 15.7 og da legges også billettene ut for salg på www.bjornsonfestivalen.no.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon!

 

Johild Kosberg Bredin, festivalsjef 

Synnøve Haga, Bjørnsonfestivalens programråd

Mobil: 911 49 119

epost: johild@bjornsonfestivalen.no