SpareBank1 Nordvest blir ny generalsponsor for Bjørnsonfestivalen

Kvadratisk logo SMN.png

SpareBank1 Nordvest blir ny hovedsponsor for Bjørnsonfestivalen. Avtalen inngås for en periode på to år, men intensjonen fra begge parter er et langsiktig samarbeid.

«Vi ser virkelig fram til å få et nytt blikk på festivalen vår og vi er glade for bankens gode kjennskap til hva vi står for og for viljen de har til å videreutvikle festivalen som en litteraturfestival for alle» sier festivalsjef Johild Kosberg Bredin. 

«SpareBank1 Nordvest har vært på leiting etter det riktige sponsorsamarbeidet i Molde og nå har vi funnet det» sier banksjef Siw Bergsås. «Vi er en lokal bank som er opptatt av å bidra med samfunnsnyttig engasjement i regionen vår. Festivalens økende popularitet og gode breddetilbud til folket gjør at Bjørnsonfestivalen er en attraktiv samarbeidspartner for oss. Vi vil gjerne bidra til å styrke festivalens aktiviteter for bl.a ungdom og barnefamilier, de populære folketalearrangementene, samt å støtte opp om den samfunnsengasjerte profilen som Bjørnsonfestivalen allerede har».

Videreutvikling av festivalens helårsdrift, arbeid med ungdoms muligheter til å ytre seg og satsing på å være synlig i sosiale medier skal prioriteres i det kommende samarbeidet. 

I 2017 hadde Bjørnsonfestivalen et samlet publikumstall på i overkant av 15 300 og av disse var 3 000 barn og ungdom. Festivalen formidler litteratur gjennom bokbad, folketaler, debatter, foredrag, konserter, forestillinger, standup, utstillinger, poesipub, forfattermøter og mye mer. 

Årets sesong er allerede i gang. I januar arrangerer festivalen aktivitetsdager og fortellerstunder for barn fra 4 - 8 år på bibliotekene i Aukra, Midsund, Fræna og Eide. Karin Skjetne fra Molde er med som forteller, og ungene kan i tillegg få jobbe i ordfabrikk, spille barneboklotto, lage masker og gå på navneleiting.

Det første arrangementet på Plassen i regi av Bjørnsonfestivalen er et foredrag 1.februar om hersketeknikker med journalist Sigrid Sollund fra Dagsnytt Atten(NRK).

http://www.bjornsonfestivalen.no/nyheter/foredrag-med-sigrid-sollund-hersketeknikker-nyttige-og-ndelse

http://www.bjornsonfestivalen.no/nyheter/fortellerstund-og-aktivitetsdag-p-frna-folkebibliotek-lrdag-201-kl-13-15

Selve festivaldagene i 2018 er 5. - 9.9 i Molde og Nesset og programmet vil slippes utover våren. Festivalen hadde 43 arrangement i tillegg til selve festivaluka i 2017.

Vi ser frem til et produktivt samarbeid med SpareBank1 Nordvest i årene som kommer.