SamLES LITT: Lahlum om de amerikanske presidentene på Vestnes og i Rauma

Støttet av Møre og Romsdal Fylkeskommune v/Fylkesbiblioteket og GassROR IKS, startet vi i 2016 prosjektet SamLes LITT. SamLES LITT er et litteraturtilbud som turnerer til folkebibliotekene i Romsdalskommunene. Førstemann ut i prosjektet i 2017, Hans Olav Lahlum, kommer nå tilbake for å snakke om De amerikanske presidentene på Myra Kulturhus 31.10 kl 19.30 i samarbeid med Vestnes Folkebibliotek og på Etter-jobben-foredrag på Rauma Folkebibliotek 31.10 kl 16.30.


De amerikanske presidentene

Hans Olav Lahlum leverer infotainment i stor stil ved å kombinere omfattende historiske kunnskaper med en særpreget evne til å formidle innsikt og engasjement. På inn- og utpust får vi servert beretningen om USAs utvikling fra å være en ny og skjør nasjonalstat i 1789, til å bli verdens eneste supermakt etter den kalde krigens slutt.

Alle med interesse for det fine samspillet mellom enkeltmennesker, politikk og samfunnsutvikling, har mye å lære historiene om de amerikanske presidentene. Ikke minst gjelder det i vår globaliserte tid, da USA på en helt annen måte enn tidligere påvirker situasjonen i Norge, Europa og verden for øvrig.

Arrangementene er gratis.

23b Lahlum Vestnes SamLes 2018 fb.jpg