Bjørnsonprisen 2016 til Cecilia Dinardi

Bjørnsonprisen 2016 til Cecilia Dinardi

Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet har tildelt Bjørnsonprisen 2016 til advokat Cecilia Dinardi for hennes omfattende, langvarige og uegennyttige faglige og menneskelige innsats for barn og unge asylsøkeres rettigheter.

Cecilia Dinardi (f. 1976) kom tolv år gammel til Norge som flyktning fra Chile. Hun opplevde hva det vil si å være barn i asylmottak og, senere, hva det innebærer å være ung innvandrer i Norge. Denne innsikten motiverte Cecilia Dinardi til å skaffe seg norsk, juridisk utdanning og til å arbeide som jurist med barns rettigheter som spesialområde. Slik har hun bidratt til å gi en stemme til en gruppe som sjelden eller aldri selv kommer til orde.

Som sekstenåring var hun med på å starte ”Sørlandsgnisten”, en forløper til Landsforeningen for barnehjemsbarn. Hun har vært leder av Aleneforeldreforeningen, arbeidet som frivillig saksbehandler hos Gatejuristen i Oslo og i Kirkens bymisjons rettshjelptiltak for rusavhengige. Hun har vært juridisk rådgiver for NOAS, og ble i 2011 kåret av regjeringen som ”Årets forbilde”. Hun er høyskolelektor i barnevernrett fra 2013, og ble i 2014 utnevnt som medlem av et regjeringsoppnevnt utvalg som skal utarbeide ny barnevernlov. I 2015 ble hun utnevnt som medlem av regjerningens barnevoldsutvalg. Hun er i dag partner i Advokatfirmaet Elden DA.

Cecilia Dinardi er en menneskerettighetsaktivist utenom det vanlige. Hun arbeider konkret og målrettet for en sårbar gruppe, og bidrar både til praktisk inkludering av mennesker som lett kunne falt utenfor samfunnet, og til å synliggjøre deres situasjon. Gjennom sitt arbeid legger hun grunnlaget for det nye Norge.

Sted: Utdeling av prisen skjer i forbindelse med Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiets dybdeseminar om integrering på Plassen i Molde. Fra 2015 samarbeider Bjørnson-Akademiet med Bjørnsonfestivalen, og Bjørnson-Akademiets arrangement er en del av Bjørnsonfestivalens program lørdag 10. september.

Seminar:                 

Kommet for å bli - et seminar om integrering

Innvandringen er ingen akutt unntakstilstand, og innvandrerne er ikke ukjente fremmede som kommer inn over landet som julekvelden på kjerringa. Etter snart femti år med ikke-europeisk innvandring til Norge, har vi begynt å få mange, og til dels lange, erfaringer med integrering. Vi vet en del om hva som skal til for å skape ‘et større vi’, og vi har lært av feil som er blitt begått.

Likevel er det noe nytt ved dagens situasjon. Antall innvandrere har vokst raskere enn noen hadde regnet med. Videre er det ikke utenkelig at Norge vil ta imot mange flyktninger fra en syrisk krig som tegner til å bli langvarig, selv om dagens innvandringspolitikk er svært restriktiv. Det er opphetede mediedebatter både om etterdønningene fra terrorangrepet i 2011 og fremveksten av muslimsk fundamentalisme. Samtidig går den praktiske integreringen sin gang i det stille, relativt uberørt av medieoppslagene, i lokalsamfunn, på skoler og i idrettslag, på arbeidsplasser og foreningslivet.

Årets Bjørnson-seminar stiller to typer spørsmål: Hva slags integrering fungerer i praksis, på det konkrete plan? Og hva skal til på det politiske nivå for å hindre utenforskap og styrke integreringen? Disse temaene blir diskutert i to paneldebatter med høyt kvalifiserte og markante deltagere. Det flerkulturelle samfunn har forlengst forlatt sandkassen, og er nå klart for å bli konfirmert. Det er i Molde dette skal skje.

 

 

Kontaktpersoner er:

Kristenn Einarsson           90 12 97 11

Thomas Hylland Eriksen90 05 02 93
 

Om Akademiet
Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet, Det Norske Akademi for Litteratur og Ytringsfrihet, ble stiftet i 2003. Akademiet arbeider for fremme av litteratur og for kunnskap om også andre litterære og kulturelle ytringsformer enn de som tilhører vår egen kulturkrets, og for ytringsfrihet i Bjørnstjerne Bjørnsons ånd, bl. a. ved møter og seminarer.


Om Bjørnsonprisen
Akademiet deler årlig ut en større pris på NOK 100 000 samt statuett og diplom til en
person eller en institusjon som i stor grad har bidratt i en nasjonal eller internasjonal sammenheng
innen det området som omfattes av akademiets formål.
Tidligere vinnere av Bjørnsonprisen er bl.a. Edward Snowden, Kristin Solberg, Yasar Kemal, Biskop Thomas av al-Qusiyya og Mair, Wojoud Mejalli, David Zonsheine, Adonis og Hrant Dink.
Juryen består av akademiets styre som er Kristenn Einarsson (leder), Peter Normann Waage (nestleder), Hege Newth Nouri, Thomas Hylland Eriksen, Endre Ruset, Mette Karlsvik og Kari Vogt.