E

Iyad El-Baghdadi

Iyad El-Baghdadi er forfatter, menneskerettighetsaktivist, blogger og Twitter-kjendis. Han har oppnådd svært mange følgere gjennom å ytre seg om den arabiske våren og gjennom blant annet å skrive satiriske tekster om autoritære styresett og deres ledere. Som ung var Iyad El-Baghdadi en konservativ og bokstavtro muslim, men som nå tar klar avstand fra gammel islamsk lære og tradisjonelle dogmer. Han ble født som statsløs palestiner, men vokste opp i De forente arabiske emirater. Han har nå fått asyl i Norge etter å ha blitt forvist fra sin hjemstat uten noen domfellelse eller rettslig prosess.

På Bjørnsonfestivalen vil vi få høre Iyads sterke historie og få vite mer om hans reise mellom ulike samfunnsstrukturer, religiøse og kulturelle forskjeller og om hvordan han ser på framtiden for moderate krefter i den arabiske delen av verden.