Unni Wikan

Unni Wikan er professor emerita i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Hun har vært gjesteprofessor ved flere utenlandske universiteter, deriblant Harvard University, Beersheba i Israel, École des hautes études en sciences sociales i Paris, og London School of Economics.

Wikan deltar ofte i offentlig debatt om fremmede kulturer, spesielt arabiske, og er spesialist på islam og Midtøsten. Hun skrev blant annet flere artikler omfolkeopprøret i 2011, og ble tildelt Fritt Ord-prisen i 2004.