Sverre Dahl

Sverre Dahl er litteraturhistoriker, oversetter og statsstipendiat. Han har skrevet anmeldelser, innledninger, artikler og introduksjoner i tillegg til at han har oversatt mer enn 137 verk fra tysk til norsk. Hans hovedarbeidsområder er østerriksk og klassisk tysk litteratur, og har oversatt bl.a. Goethe, Max Weber, Hermann Hesse, Freud, Kafka og Schopenhauer.

Dahl mottok den første Kritikerprisen for oversettere i 2004. Han har tidligere mottatt den tyske og den østerrikske fortjenesteorden, dessuten De norske Bokklubbenes oversetterpris (1996), Den østerrikske statspris for litterær oversettelse (2000),Det Norske Akademis Pris til minne om Thorleif Dahl (2006), Goethe-medaljen (2009) og Willy Brandt-prisen (2010).

Dahl var formann i den norske avdelingen av Amnesty International 1974-78.