Nils Magne Knutsen

Nils Magne Knutsen (f. 1943)  er professor emeritus i nordisk litteratur ved Universitetet i Tromsø. Han har publisert en rekke artikler og bøker om nordnorsk litteratur og nordnorsk kulturhistorie, bl. a.: Nordens Paris. Vandringer i Tromsøs muntre liv og historie (1995), La Recherche. En ekspedisjon mot nord (2002), Knut Hamsun og Nordland. Den lange veien hjem (2006), Litteratur i Æventyrland. Artikler om nordnorsk litteratur (2013) og Liten STØTTEBOK for søringer i Nord-Norge (2014).  Knutsen har mottatt flere priser for sin innsats som foreleser og populær formidler, bl. a. Petter Dass-medaljen,  Undervisningsprisen (Universitetet i Tromsø) og Tromsø bys kulturpris. For sitt arbeid ble Knutsen i 2013 slått til ridder av St. Olavs Orden.