Magnus Moksnes Myhre

Magnus M. Myhre er utdannet kantor ved NTNU - Musikkonservatoriet i Trondheim, etterfulgt av en treårig solistdiplom med professor Hans-Ola Ericsson i Sverige. Han har også selv undervist i orgelimprovisasjon ved NTNU.

I tillegg til orgelspillet har Myhre fra tid til annen medvirket som pianist innenfor ulike prosjekter i pop og jazzsjangeren. Han er også brukt til å utarbeidet tilstands og konsulentrapporter i ulike orgelsaker.

Til daglig er Magnus M. Myhre domorganist i Molde domkirke, med hovedvekt på utøvende virksomhet og gudstjenestespill. Han konserterer også i Norge, Sverige og Danmark.