Kirsty McKinnon

Kirsty McKinnon er ansatt i Bioforsk på Tingvoll.

Hun har arbeidet med økologisk landbruk hele sitt yrkesaktive liv, spesielt rettet mot økologisk dyrking i kjøkkenhager og skolehager. Stikkord er kompostering, god jordkultur og allsidig dyrking av grønnsaker, urter og bær. Hun har skrevet mange artikler, fagbøker og holdt foredrag om disse emnene. McKinnon har også utgitt boka Kjøkkenhage- dyrk økologisk for norsk klima.