Karin Haugen

Karin Haugen  er en norsk litteraturviter, journalist og redaktør. Hun er oppvokst i Valle i Setesdal.

Haugen var fra begynnelsen av 2000-tallet med i kretsen rundt studentorganisasjonen Rød Front på Universitetet i Oslo. I 2001 var hun sentral ved oppstarten av tidsskriftet Demo. Haugen er i dag bokredaktør i Klassekampen. Hun sitter også i redaksjonen til Manifest Forlag.