Jon Gunnar Jørgensen

Jon Gunnar Jørgensen er professor i norrøn filologi ved Universitetet i Oslo.

Han har arbeidet spesielt med kongesagaene, men også med annen sagalitteratur. Jørgensen har oversatt moderne litteratur fra islandsk, og han er hovedkonsulent for Knut Ødegårds nye oversettelse av Den eldre Edda. Han er redaktør for Maal og Minne og leder av Kjeldeskriftkommisjonen.