Dag O. Hessen

Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han er en fremragende formidler og har skrevet en rekke artikler og bøker knyttet til biologi, økologi, evolusjon og filosofi. I 1998 mottok han Norges forskningsråds formidlingspris for sin «popularisering og formidling både i mediene og i bokform av en naturvitenskapelig, evolusjonsbiologisk teori og tankegang som premissbidrag til samfunnsdebatten», og han har senere mottatt Universitetet i Oslos formidlingspris, Riksmålsforbundets litteraturpris, Biomangfoldprisen, Akademikerprisen, Fritt Ords honnør, Humanistprisen og Bonnevieprisen.