D

Cecilia Dinardi

Cecilia Dinardi (f. 1976) kom til Norge som flyktning fra Chile da hun var 12 år gammel. Hun opplevde hva det vil si å være barn i asylmottak og, senere, hva det innebærer å være ung innvandrer i Norge. Denne innsikten motiverte Cecilia Dinardi til å skaffe seg norsk, juridisk utdanning og til å arbeide som jurist med barns rettigheter som spesialområde. Slik har hun bidratt til å gi en stemme til en gruppe som sjelden eller aldri selv kommer til orde. 

Hun har arbeidet som frivillig saksbehandler hos Gatejuristen i Oslo og i Kirkens bymisjons rettshjelptiltak for rusavhengige, vært juridisk rådgiver for NOAS, og ble i 2011 kåret av regjeringen som ”Årets forbilde”. Hun er medlem av et regjeringsoppnevnt utvalg som skal utarbeide ny barnevernlov, og av regjerningens barnevoldsutvalg. Hun er i dag partner i Advokatfirmaet Elden DA. 

Cecilia Dinardi er en menneskerettighetsaktivist utenom det vanlige. Hun arbeider konkret og målrettet for en sårbar gruppe, og bidrar både til praktisk inkludering av mennesker som lett kunne falt utenfor samfunnet, og til å synliggjøre deres situasjon. Gjennom sitt arbeid legger hun grunnlaget for det nye Norge. 

Nils Drabløs

Nils Drabløs er økologisk melkebonde fra Sykkylven. I tre år ble hverdagslivet på Ellinggården, som han driver sammen med Gunnhild Øigarden, dokumentert av fotojournalistene Sanna Törneman og Anette Tamm.  Prosjektet resulterte i boken ”Kom jentene mine”, om kjærligheten til jorden og Vestlandsk Storfe. Boken tar oss med på en reise gjennom årets 12 måneder, hvor vi kommer nært på kyrne, naturen og hverdagen på gården.

Sverre Dahl

Sverre Dahl er litteraturhistoriker, oversetter og statsstipendiat. Han har skrevet anmeldelser, innledninger, artikler og introduksjoner i tillegg til at han har oversatt mer enn 137 verk fra tysk til norsk. Hans hovedarbeidsområder er østerriksk og klassisk tysk litteratur, og har oversatt bl.a. Goethe, Max Weber, Hermann Hesse, Freud, Kafka og Schopenhauer.

Dahl mottok den første Kritikerprisen for oversettere i 2004. Han har tidligere mottatt den tyske og den østerrikske fortjenesteorden, dessuten De norske Bokklubbenes oversetterpris (1996), Den østerrikske statspris for litterær oversettelse (2000),Det Norske Akademis Pris til minne om Thorleif Dahl (2006), Goethe-medaljen (2009) og Willy Brandt-prisen (2010).

Dahl var formann i den norske avdelingen av Amnesty International 1974-78.