Ø

Øyvind Østerud

Øyvind Østerud har vært professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo siden 1980. Han har særlig publisert om demokrati, styreformer og regimeendringer, geopolitikk og internasjonale konflikter, suverenitet og nasjonalisme. Østerud er forfatter av to innføringsbøker i statsvitenskap som er de fleste norske studenters første møte med faget.

Fra 1998 til 2003 ledet han makt- og demokratiutredningen, et stort tverrfaglig samfunnsvitenskaplig forskningsprogram som tok for seg demokratiets forvitring. Han har også vært styreleder på Institutt for fredsforskning, medlem av redaksjonsutvalget for forskningstidsskriftet Journal of Peace Research, og rådgiver for Den norske Nobelkomite. Østerud ble valgt inn i Det Norske Videnskaps-Akademi i 1995 og ble akademiets visepreses og deretter preses i perioden 2008-2011.

Hanne Ørstavik

Hanne Ørstavik debuterte med romanen Hakk i 1994, og har utgitt til sammen ti romaner og et lesestykke, i tillegg til boka Der alt er klart i samarbeid med Pierre Duba. Hanne Ørstavik har mottatt en rekke litterære priser, blant annet Brageprisen, Sultprisen, P2-lytternes romanpris, Amalie Skram-prisen, Oktoberprisen og Doblougprisen. I 2007 fikk hun Aschehougprisen for hele forfatterskapet, og bøkene hennes er oversatt til 18 språk. I 2010 ble Ørstavik valgt ut som Festspilldikter. I 2013 utga hun romanen Det finnes en stor åpen plass i Bordeaux. For denne ble hun langlistet til P2-lytternes romanpris. Romanen På terrassen i mørket utkom i 2014. For denne ble Ørstavik nominert til Brageprisen.

Knut Ødegård

Knut Ødegård ble født i Molde i 1945 og debuterte med diktsamlingen Drøymaren, vandraren og kjelda i 1967. Senere har han gitt ut nærmere 40 bøker, blant dem 12 egne diktsamlinger, en rekke gjendiktninger av utenlandsk lyrikk, barne- og ungdomsbøker, flere fagbøker om Island, en bok om Sankt Olav og tre bøker med eddadikt komplett på nynorsk med essays og kommentarer.

Ødegård har studert teologi og filologi og har blant annet arbeidet som litteraturkritiker, forlagssjef, kultursjef i Kristiansund, fylkeskultursjef i Sør-Trøndelag og direktør for Nordens Hus i Reykjavik.  I 1999 ble han utnevnt av Stortinget til Statsstipendiat. Han har mottatt en rekke priser, som Anders Jahres Kulturpris, Doblougprisen fra Svenska Akademien, Bastianprisen, den internasjonale Jan Smrek-prisen fra Slovakia og gullmedaljen fra World Congress of Poetry, Taiwan. 

I 1992 grunnla Knut Ødegård Bjørnsonfestivalen med hjelp av gode medarbeidere. Festivalen var da Norges første internasjonale litteraturfestival, ogØdegård varfestivalens president og daglige leder til og med 2001. I 2003 grunnla han på lignende måte Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet, der han var president til og med 2014.

Ødegård er norsk generalkonsul for Republikken Makedonia. Han bor dels i Reykjavik og dels i Norge.