Alfred Fidjestøl

Alfred Fidjestøl er en norsk journalist og sakprosaforfatter, og var den første sakprosaforfatteren som ble tildelt Sultprisen. 

Fidjestøl er utdannet cand.philol. med hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo. Fra studiet avstedkom debuten Hans Jonas, som er en introduksjon til den tyske filosofen som boken er kalt opp etter. Eit halvt liv er en biografi om Per Sivle.