Øystein Hauge

Øystein Hauge er født i 1956 i Vegårshei i Aust-Agder, hvor han også er oppvokst. Han er bosatt i Fræna i Romsdal. Hauge har tjue års erfaring fra kulturarbeid i det offentlige som rådgiver, som ansvarlig for kulturtiltakene overfor militærnekterne her i landet i Justisdepartementet og som programansvarlig for Bjørnsonfestivalen i Molde. 

I 1992 ga han ut den høyst alternative litteraturhistoria Forfattarliv og røre (Det Norske Samlaget). Hauge har holdt flere skrivekurs - og var høsten 2000 engasjert i nettsuksessen "Dagbladets Haikuskole". Han har redigert lyrikkantologier - og dessuten samlinga Drømmen om Korea i 1994 (utgitt av adopsjonsforeningen Verdens Barn). Hauge fikk sitt litterære gjennombrudd i 2000 da han nærmest gjorde haikudiktning til en folkesport med haikudiktsamlingen Grønt. Våren 2002 kom Hauge med diktsamlingen Bare - med undertittelen lærestykke

Forfatteren og poeten ble i 2012 hedret med Sørlandets Litteraturpris for diktsamlingen Predikanten. I 2010 ble han æret av sin egen hjembygd, med Vegårshei Kulturpris.