Terje Tvedt

Terje Tvedt er professor, forfatter, historiker og filmskaper. Han har skrevet flere bøker om norsk samtidshistorie, særlig om norsk idé- og ideologihistorie. 

Hans andre forskningsfelt har vært å beskrive og analysere fremveksten av det internasjonale bistandsystemet, i verden og i Norge. 

Det tredje og mest sentrale området er forskning omkring forholdet mellom samfunn og vann. Tvedt er serieredaktør for 9-bindsverket A History of Water (2006-2010-2015). Han står også bak en rekke bøker om Nildalens moderne historie, hvorav de mest sentrale er The River Nile in the Age of the British. Political Ecology and the Quest for Economic Power (2004) og Nilen. Historiens elv (2013).

Tvedt står bak fjernsynsseriene «En reise i vannets historie» (1997) og «En reise i vannets fremtid» (2007), og «Kampen om Nilen» (2014), og har også vært med på å lage flere dokumentarfilmer om norske møter med den ikke-europeiske verden og norsk utenrikspolitikk og bistandspolitikk.

Tvedt har mottatt flere priser for sine filmer og bøker.