Robert Mood

Mood har hatt en langt karrière i Forsvaret, fram til han gikk av med pensjon i 2016, da som sjef for den norske militærmisjonen i Brüssel. Samtidig som han har hatt en rekke sentrale militære stillinger, både i det norske forsvaret og i internasjonale fredsstyrker, har Mood markert seg som aktiv samfunnsdebattant. For dette ble han i 2016 tildelt stiftelsen Fritt Ords pris "for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debatter om Forsvarets rolle i samfunnet".