Ole Martin Høystad

Ole Martin Høystader dr. philos. og professor em. i tverrfaglige kulturstudier ved Høgskolen i Sørøst-Norge – Bø. Høystad har i en årrekke arbeidet tverrfaglig og gitt ut flere bøker om litteratur, filosofi og kulturhistorie. I 2003 ga han ut Hjertets kulturhistorie som er en av de mest oversatte norske fagbøkene. Sjelens betydning er allerede solgt til fem land.