Magnus Moksnes Myhre

Magnus M. Myhre ble født i 1982 og er oppvokst i Trondheim. Som 5-åring begynte han å spille fiolin, senere ble det bratsj, og 12 år gammel begynte han å spille orgel. Etter musikklinjen ved Heimdal videregående skole, fulgte bachelor/kantor-utdannelse ved NTNU - Musikkonservatoriet i Trondheim, med professor Harald Rise og domorganist Kåre Nordstoga.

Etter fire år i Trondheim fulgte en treårig solistdiplom med professor Hans-Ola Ericsson i Sverige. 

Han har gjennom hele studietiden fordypet seg kontinuerlig i orgelimprovisasjon under ulike lærere. Han har også selv undervist i orgelimprovisasjon ved NTNU.

Til daglig er Magnus M. Myhre domorganist i Molde domkirke, med hovedvekt på utøvende virksomhet og gudstjenestespill. Han konserterer også i Norge, Sverige og Danmark.