Jens E. Kjeldsen

Jens E. Kjeldsens hovedinteresse er retorikk, samt offentlig og politisk kommunikasjon. Han er utdannet ved Institut for Retorik på Københavns Universitet, hvor han skrev hovedfagsoppgave om politiske fjernsynsdebatter. Ved Institutt for medivitenskap (UiB) har han skrevet dr. art avhandling om visuell retorikk. Her viser han at den verbale retorikken også er en visuell disiplin og at bildekunsten er en retorisk disiplin. Avhandlingen diskuterer hvilken makt og påvirkningskraft bilder har. Den slår fast at vi også argumenterer med bilder, og illusterer hvordan man benytter bilder og visuelle uttrykk i holdningskampanjer og politiske valgkamper.

I 2014 ga Kjeldsen ut boken Hva er retorikk. Sammen med Professor Anders Johansen har han tidligere publisert boken Virksomme ord som er en kommentert antologi med norske politiske taler fra 1814-2005. Forfatterne har også utviklet en nettside med politiske taler, dokumentert ikke bare gjennom tekst, men også gjennom bilder, lyd og video.