Janne Haaland Matlary

Janne Haaland Matlary er statsviter og professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo. Hun jobber også med risiko ved Forsvarets høyskole, og er rådgiver for Det pavelige råd.

Hun har tidligere vært forsker, statssekretær i Utenriksdepartementet og vararepresentant på Stortinget.

Matlary har medvirket til en rekke bøker og publikasjoner, og er spaltisk i blant annet Aftenposten og Dagens næringsliv.