Back to All Events

UTSOLGT/Slekters gang med Levi Henriksen, Helga Flatland og Mona B. Riise

"Slekt skal følge slekters gang" heter det i en kjent sang, og i Levi Henriksen og Helga Flatlands siste romaner er nettopp våre røtter og slektsforhold et sentralt tema. Hvorfor blir vi som vi blir? Hvordan påvirkes vi av våre nærmeste og hva er våre egne valg? Bygda, hjemstedet, hjemmene og familien kan representere både det beste og det verste i tilværelsen, og forfatterne viser tydelig fram hvor komplekse sammenhenger det kan være mellom eget og andres liv. 

Mona B. Riise leder samtalen med Levi Henriksen og Helga Flatland.