Back to All Events

Å leve som dyr med Charles Foster og Marte Spurkland

Foster, Charles.jpg

Hvordan er det å være et dyr? Charles Foster har alltid elsket dyr, og for å forstå dem bedre flyttet han rett og slett ut i naturen og forsøkte å leve som ulike dyr. Han bodde blant annet seks uker i en hule og spiste mark som en grevling, og han svømte i elvene og forsøkte å fange fisk med tennene som en oter. Forsøkene endte i den internasjonalt kritikerhyllete og særdeles oppfinnsomme og lærerike boka Being a Beast. Der kombinerer han veterinærmedisin, biologi, litteratur, psykologi og nevrovitenskap og gir leseren mange aha-opplevelser om dyras liv og verdenen de lever i.

Charles Foster er veterinær og professor i medisinsk juss og etikk ved Oxford, og på Bjørnsonfestivalen møter han Marte Spurkland, programleder i TV2 til en samtale og livet som dyr. Samtalen foregår på engelsk.