Back to All Events

De nye krigene med Henrik Thune

Henrik-Thune.jpg

DE NYE KRIGENE

Etter Den kalde krigen startet en lang og håpefull periode i verdenspolitikken. Nå er vi over i mer urolige tider, og i områder fra Nord-Afrika til langt inn i Asia har håpet om demokratisering blitt etterfulgt av kroniske kriger preget av radikalisering, kaos og fare for langvarig stormaktrivalisering. I foredraget «De nye krigene» vil forsker og direktør for NOREF Senter for Internasjonal konfliktløsning, Henrik Thune, ta utgangspunkt i egen erfaring fra krigene i Yemen, Libya, Irak og Syria. Med utgangspunkt i mer enn ti års erfaring fra aktiv konfliktløsning spør han blant annet: Står vi overfor en ny type kroniske, post-moderne kriger? Hvor dypt stikker sammenbruddet av statsmakt i Midtøsten? Og aller viktigst: Er disse kaotiske krigene overhodet mulige å løse?  

MEDVIRKENDE: