Back to All Events

AVLYST: "Øyeblikkets triumf og politikkens farvel" med Henrik Thune

Vi befinner oss i en ny politisk virkelighet - den digitale. En virkelighet hvor vi er på pålogget nesten døgnet rundt, og med et språk som er en virvlende, global flod av stadige skiftende, konfliktskapende og oppsiktsvekkende nyhetsøyeblikk, overskrifter, dramaer, kriger, katastrofer, terrorbomber, bilder, ytringer, ord, følelsesutbrudd, twittermeldinger, likes, wikileakes og oppdateringer – og som aldri slutter å snakke.

Hva gjør denne intense og konfliktsøkende digitale informasjonsvirkeligheten med den politiske styringen av samfunnet vi lever i? Hva gjør den med krigene vi utkjemper og samfunnets evne til å møte de problemene verden står overfor? Er IS et barn av det digitale? Er Trump født av Twitter? Eller er begge uttrykk for en dypere politisk krise i Vesten: At den politiske og journalistiske eliten – godt hjulpet av tusenvis av medie- og kommunikasjonsrådgivere – har forlatt vanlige folks virkelige verden, og i stedet halser etter den hyperaktive digitale informasjonsstrømmen innover i fremtiden? 

Henrik Thune, statsviter, forfatter og leder av NOREF, Senter for internasjonal konfliktløsning, holder foredrag om et høyst aktuelt tema.