Back to All Events

"Ulikhet på godt og vondt" med Henrik Syse, Arne Johan Vetlesen og Kaja Schjerven Mollerin

Mange av oss lever i overflod, mens andre i verden mangler mat, arbeid, utdanning og helsetilbud. Vi hører stadig om økende ulikhet både innad i land og mellom land, og det hevdes at økende sosiale og økonomiske ulikheter er blant de største utfordringene verden står overfor. Bøker som Kapitalen i det 21. århundre av Thomas Piketty, Ulikhet av Anthony Atkinson og Ulikhetens pris av Kate Pickett og Richard Wilkinson har blitt internasjonale bestselgere og bidratt til den offentlige debatten. Bjørnsonfestivalen inviterer til et aktuelt arrangement der økonomisk og sosial ulikhet settes i fokus:

Arne Johan Vetlesen og Henrik Syse er to av våre fremste filosofer og møter hverandre for å snakke om ulikhet i et filosofisk perspektiv. I hvilken grad er likhet ønskelig og mulig? Hva slags likhet er rettferdig og hva er urettferdig? Kan økende ulikheter være en trussel for demokratiet, og i hvilken grad kan hendelser som Brexit og valget av Trump tilskrives økende økonomiske ulikheter? Hvilke moralske forpliktelser har vi overfor dem som har mindre enn oss? Samtalen ledes av Kaja Schjerven Mollerin, forfatter og kritiker.