Back to All Events

"Ulikhet og fordeling" med Kjetil Bjorvatn

Kjetil Bjorvatn er professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH) og forsker blant annet på økonomisk ulikhet. I foredraget sitt tar han opp følgende spørsmål: Hvilke konsekvenser har økte ulikheter? Hvilke økonomiske ulikheter oppfattes som rettferdige og hvilke er urettferdige? En rekke land som har oppnådd betydelig fattigdomsreduksjon, opplever økt ulikhet. Er stor økonomisk ulikhet først og fremst symptom på skjeve maktforhold, eller kan det være en nødvendig del av en prosess der veksten skjer i ulik takt i ulike deler av økonomien? NHH bygger for tiden opp senteret Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationaliy (FAIR) og har ambisjoner om å bli et ledende internasjonalt forskningssenter innen ulikhetsforskning. 

Arrangementet er et samarbeid med Høgskolen i Molde.