Back to All Events

"Sjelens dramatiske historie" med Ole Martin Høystad

De fleste tror de har sjel, men få kan forklare hva den er, hva det er som skjuler seg i vårt indre. Den betydning vi tillegger sjelen, gjenspeiles i vårt språk, som rommer en rekke sjelelige uttrykk. Vi snakker om en hel og ren sjel, om en dyp og ærlig sjel. Spørsmålet er om dette er bare billedlige uttrykk for personlige egenskaper, eller om ordet sjel refererer til noe virkelig og viktig i oss, på linje med fornuft og følelser. Det er slike spørsmål professor Ole Martin Høystad reiser i dette foredraget, basert på hans siste bok Sjelens betydning. En kulturhistorie. Den gjennomgår sjelens dramatiske historie fra antikken og fram til i dag. 

Foredraget vil forsøke å gi svar på hvilken betydning sjelen har i vår tid. Er den fortsatt en nødvendig dimensjon i vårt menneskesyn, eller er den så å si gått ut på dato?