Back to All Events

Oversetterne kommer: "Ukraina, revolusjon og anarkisme"

Isaak Babel var en russiskspråklig forfatter født og oppvokst i Ukraina. Fortellinger fra Odessa skrev han i 1920-årene, den kom ut i 1931. Her skildrer Babel Ukraina og Russland kort før og like etter revolusjonsåret 1917. Odessas førrevolusjonære underverden, pogromer og jødeforfølgelse, portretter av forfatteren som ung mann og scener fra en rå borgerkrig gir et broket bilde fra Ukraina. 

Serhij Zjadan er en ung nålevende ukrainsk forfatter som skriver på ukrainsk. Anarchy in the Ukr kom først ut i 2005, og er den første romanen som er oversatt fra ukrainsk til norsk. Romanen gir billedrike og levende inntrykk av det postsovjetiske ukrainske samfunnet. Den norske utgaven kom i år og inneholder også Dagbok fra Luhansk fra 2014, en tekst som fører oss rett inn i dagens konfliktfylte situasjon i Ukraina. 

Oversetterne av disse to bøkene, Marit Bjerkeng og Dagfinn Foldøy, samtaler om kulturelle forskjeller og sammenhenger, om å formidle tekster med stort spenn, skrevet i dramatiske tidsperioder.

Arrangementet er et samarbeid med Norsk Oversetterforening.