Back to All Events

"Norske tenkemåter" med Terje Tvedt

Boka Norske tenkemåter er en samling artikler signert professor Terje Tvedt. Basert på sitt mangeårige arbeid om moderne norsk idéhistorie presenterer han en rekke bidrag som kritisk analyserer dominerende norske verdensbilder og selvbilder. Han går særlig inn på følgene av å tro på dogmet om at norske og vestlige verdier er universelle, og på at alle i verden egentlig vil være som oss. Mange har latt seg provosere av Tvedt, og i innspurten av valgkampen holder han foredrag med utgangpunkt i boka. Han plasserer samtidens «norske tenkemåter» i en historisk lys, setter fokus på godhetens utilstrekkelighet og redegjør for hvordan den norske tenkemåten gjør politikerne dårlig rustet til å forstå verden og til å bidra til bekjempelse av fattigdom og terrorisme. 

Arrangementet er et samarbeid med Høgskolen i Molde