Back to All Events

NESSET: "Fortidens stemmer - Om brevets historie" med Siv Frøydis Berg

En konge puster ut etter kamp. En tjenestejente skildrer storbyens moter. Jesus Christus sender skriftlige påminnelser om helvetes død og pine. Bokserien Fortidens stemmer forteller om og gjengir brev fra trettenhundretallet og helt frem til vår tid. I første bind fra 1378–1776 løftes tjue av de eldste, fineste og underligste brevene i Nasjonalbibliotekets samling fram.

Et brev kan fortelle langt mer enn teksten alene. En del av de eldste pergamentbrevene i Fortidens stemmer viser tydelige tegn på slitasje og hyppig bruk, mens et annet er lysnet mot hvitt, utformet i farger og laget for å prange. Adelens papirbrev ble utsmykket med vakker håndskrift og segl, mens allmuen stavet seg gjennom teksten og brukte ledig plass til skriveøvelser.

Siv Frøydis Berg er idéhistoriker, forskningsbibliotekar og redaktør for Nasjonalbibliotekets utgivelser av historiske brev. På Bjørnsonfestivalen i Nesset forteller hun om brevet som sjanger og historisk dokument.