Back to All Events

FÅ BILLETTER: "I vannusikkerhetens tidsalder" med Terje Tvedt

Tvedt-Terje få billetter.jpg

Vann er en forutsetning for livet på jorda og dekker omtrent 70 prosent av planeten vår. De pågående klimaendringene viser seg særlig gjennom vannets bevegelser, enten det er snakk om stormer, flom, smeltende breer eller stigende hav. På mange vis gjør klimaendringene at vi står overfor et tidsskille i vannets historie, mener Terje Tvedt, og vi er på vei inn i vannusikkerhetens tidsalder. Vi har selv skapt en situasjon med grunnleggende usikkerhet om hvordan vannet kommer til å bevege seg, og når vannet tar nye veier, endres også maktforhold. Terje Tvedt er professor i både geografi og historie ved henholdsvis Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Han har studert forholdet mellom vann og samfunn i en årrekke og laget flere fjernsynsdokumentarer. Han har også skrevet flere bøker og vært redaktør for nibindsverket A history of Water med bidrag fra akademikere i nærmere 100 land.