Navn *
Navn
Velkomstarrangement kl 14.00 - 14.45
Åpningsarrangement og folketale kl 15.00 - 15.45
"Gravejournalistene kommer" kl 16.00 - 18.00
Konsert med MODDI, Katrine Schiøtt og Trondheimsolistene Quartet kl 20.00 - 21.15