Thomas Hylland Eriksen

31_Thomas_hylland_Eriksen_ARKIV_jpg$C-1$W485$H350$pan1$Q.jpg

Thomas Hylland Eriksen er sosialantropolog og er professor ved Sosialantropologisk institutt ved Universitet i Oslo. Internasjonalt er han mest kjent for sin forskning om etnisitet, nasjonalisme og globalisering.

Hylland Eriksen er en engasjert deltager i samfunnsdebatten, ikke minst når det gjelder spørsmål omkring identitet, etnisitet, globalisering og det flerkulturelle samfunnet. Siden 1988 har han vært medforfatter og skrevet 47 bøker.

FESTIVALEN 2015: