Sofi Oksanen

Oksanen Sofi foto Toni Härkönen.jpg

Sofi Oksanen er oppvokst i Jyväskylä i Finland, men har skrevet flere bøker om morens hjemland Estland. 

Hun fikk sitt internasjonale gjennombrudd med romanen Utrenskning i 2010, og romanen førte til at hun ble den yngste mottakeren av Nordisk råds litteraturpris noensinne. I dag utgis bøkene hennes i over 40 land, og hennes siste roman Da duene forsvant, hadde et førsteopplag som er svært sjeldent i Norden: 100.000 eksemplarer. Oksanen viser på mesterlig vis hvordan storpolitikk får konsekvenser for enkeltmennesker, og Sovjets okkupasjon av Estland og totalitære regimers påvirkning på menneskers liv og tankesett er tilbakevendende tema.

Sofi Oksanen er en svært samfunnsengasjert forfatter. Hun skriver for en rekke publikasjoner og har lenge vært opptatt av ulike menneskerettighetsspørsmål og den politiske og økonomiske utviklingen i Russland og Øst-Europa for øvrig.

Sofi Oksanens hjemmeside

FESTIVAL 2015