Sigbjørn Bratlie

Kunstneren Sigbjørn Bratlie er årets festivalutstiller. 

Han har mastergrad Central Saint Martins College of Art and Design i London og jobber med installasjon, maleri, video og performance. Arbeidene hans har en konseptuell og analytisk, men samtidig humoristisk vinkling. Språklig meningsdannelse og lingvistikk belyses gjennom videoverk og installasjoner.

Hans verk tar ofte form av forsøk på å rydde opp i og sementere språklig mening i kulturelle fenomener. I de fleste av prosjektene som vil vises på utstillingen har han forsøkt å lære seg et fremmed språk, for deretter å filme sitt forsøk på å kommunisere med noen på dette språket. Med utgangspunkt i populærkulturelle fenomener reflekterer han over vår samtids visuelle og språklige kultur, og om det å lage kunst i en strøm av visuelle inntrykk.

FESTIVALEN 2015: