Ragnar Stien

Foto: Aina Johnsen.

Foto: Aina Johnsen.

Ragnar Stien er nevrolog og grunnlegger av Den norske nevrolitterære klubb. 

Den norske nevrolitterære klubb studerer samspillet mellom kunst og nevrologi, og Ragnar Stien var redaktør for Hjernen og kunsten som klubben har gitt ut. Stien har jobbet som overlege ved Ullevål sykehus og har skrevet en rekke andre medisinske publikasjoner.

FESTIVALEN 2015: